Liečime u nás ochorenia kĺbov, kostí ...

Liečime u nás ochorenia chrbtice, kĺbov, kostí, svalov, šliach, väzov...komplexne - nielen chemickými liekmi, obstrekmi, ale aj nechemickými metodikami a rehabilitáciou...

 

Denzitometrické vyšetrenie

Denzitometrické vyšetrenie kostí a komplexná liečba osteoporózy pre pacientov z celého Slovenska.

Od 1.7. 2022 podľa Vestníka MZ SR denzitometrické vyšetrenie môže indikovať každý lekár  (diagnostika a liečba osteoporóry je v kompetencii špecialistu-osteológa)

 

Ako bojovať s bolesťou doma ...

Rady ako bojovať s bolesťou doma, správne cvičenia, zdravotnícke knihy, prístroje, pomôcky...

KOMPLEXNÁ LIEČBA POHYBOVÉHO APARÁTU

Bolesti chrbtice, kĺbov, svalov, šliach; stavov po úrazoch, bolesti hlavy, ťažkosti z prepracovania (tzv. manažérsky syndróm), porúch životosprávy (obezita), niektorých alergických stavov (senná nádcha...). V centre sú využívané liečebné metódy klasickej i naturálnej medicíny. Po vyšetrení sa zostaví pre každého pacienta individuálny liečebný plán. Úhrada: zdravotné poisťovne + platba za výkony podľa cenníka.

 

REUMATOLOGICKÁ ambulancia

Diagnostika a komplexná liečba reumatických ochorení - bolestí chrbtice a kĺbov (pri zápalových  reumatických ochoreniach, degeneratívnych, metabolických...), špeciálne obstreky chrbtice cez akupunktúrne body, podávanie MD injekcií do kĺbov…

 

ORTOPEDICKÁ ambulancia

Diagnostika a komplexná liečba ochorení pohybového aparátu vrátane operačného riešenia.

 

OSTEOLOGICKÁ ambulancia, DENZITOMETRIA

Vyšetrenie rednutia kostí celotelovým denzitometrickým prístrojom, komplexná liečba osteoporózy.
Osteologická ambulancia Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci so zameraním na osteoporózu a iné metabolické ochorenia kostí je vybavená celotelovým denzitometrickým prístrojom typu Hologic s veľmi presnou metodikou merania obsahu kostnej hmoty hlavne v lokalitách L - chrbtice, proximálnej časti femoru, distálneho predlaktia. Osteologické vyšetrenie, a podľa indikácie osteológa i denzitometrické vyšetrenie, hradia všetky zdravotné poisťovne.
Po realizácii denzitometrického vyšetrenia pacienta poučíme o životospráve a pohybovom režime, pri indikácii vykonáme odbery na vyšetrenie kostných markerov, prípadne ďalších špeciálnych ukazovateľov, odporučíme kompenzačné pomôcky.
Ak má pacient pred vyšetrením zrealizované odbery hladín S-Ca, S-Mg, S-P, S-ALP, S-Urea, S-Kreat., S-Vit.D a du-Ca/24hod. s výsledkami, zostavíme individuálny terapeutický plán s dennými dávkami jednotlivých liekov, pri intolerancii chemických liekov možnosť ordinácie prírodných preparátov. Aj v našej osteologickej ambulancii sa snažíme pacientov motivovať k správnemu životnému štýlu a k spolupráci na liečbe.

 

Ambulancia FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE (FBLR)

 

AKUPUNKTÚRA, HOMEOPATIA

 

  • liečba rázovými vlnami (ostrohy päty, usadeniny vápnika v tkanivách, bolesti chrbtice a kĺbov - hlavne svalových a šľachových úponov… liečba celulitídy)
  • plynové injekcie ( pri bolestiach chrbtice a kĺbov, bolestiach hlavy, ochoreniach srdca - ischemická choroba, stavy po infarkte; ischemická choroba dolných končatín, varixy, poruchy prekrvenia horných končatín…)
  • HILTerapia - špeciálna laserová terapia s rýchlym a dlhodobým účinkom ovplyvňujúca nielen povrchové patológie, ale aj hlboko uložené zápaly a poškodenia (všetky bolestivé a poúrazové stavy pohybového aparátu - najmä poškodenie chrupiek, artrózy, medzistavcovej platničky...
  • naprávanie chrbtice a kĺbov
  • elektroliečba, magnetoterapia, svetloliečba - biolampa, diatermia, liečba LASERom, ultrazvukom, vodoliečba, klasické a reflexné masáže
  • pohybová liečba, posilňovňa - prístrojové cvičenie, cvičenie na fitloptách, na nestabilnej plošine
  • špeciálne zostavy cvičení (pre ženy aj pre mužov) pri bolestiach chrbtice, kĺbov, pri sterilite, inkontinencii a osteoporóze, špeciálna rehabilitačná starostlivosť s nadväznosťou na ortopedické operačné výkony (hlavne po TEP bedra, TEP kolena…po artroskopických operáciách kĺbov a pod.)
  • kolagénové MD injekcie, homeopatia, liečba prírodnými preparátmi...
  • zdravotné pomôcky (korzety, napomínačky,ortézy kĺbov, polohovacie pomôcky, ortopedické vložky, cvičebná plastelína, polohovacie kliny pri skolióze...
  • predaj kníh (so zdravotníckou problematikou)

REUMATOLOGICKO-REHABILITAČNÉ CENTRUM, s.r.o. 
prim. MUDr. Elena Ďurišová
Pribinova 56, 920 01 Hlohovec (s pobočkami denzitometrických pracovísk v Trnave a v Galante)

tel.: 033 7301  820   0948 400 800    info: 0949 444 444  

email: info@rrc.sk


prijme do nových priestorov  ul.Pribinova, č. 56 v  Hlohovci spolupracovníkov na pozície:

- zdravotná sestra
- fyzioterapeut 
- recepčná/-ý
- masér

V prípade záujmu píšte na uvedený e-mail.