OSTEOLOGICKÁ AMBULANCIA

Odborný garant: MUDr. Elena Ďurišová

OTÁZKY A ODPOVEDE O OSTEOPORÓZE 

Aké sú naše kosti a čo je to vlastne osteoporóza?

Kosť nie je tvrdá, neživá hmota, ale živé tkanivo, v ktorom počas života dochádza k neustálej obmene kostnej hmoty. Kosť je tvorená mäkkým bielkovinovým tkanivom, ktoré je spevnené fosforečnanom vápennatým. Na povrchu je kosť hustá a táto časť sa nazýva kompaktná. Vnútorná štruktúra pripomína pláty medu a nazýva sa spongiózna. Do 35. roku života sa utvorí výsledné množstvo kostnej hmoty, potom jej množstvo postupne ubúda v priemere asi o 1-3 % ročne. V momente, keď sa množstvo kostnej hmoty zníži pod hranicu zodpovedajúcu veku, nazývame tento stav osteoporózou - rednutím kostí, ktorá sa zaraďuje medzi reumatické metabolické ochorenia, charakterizovaná zvýšenou lámavosťou kostí už pri minimálnom úraze. Stavce a konce dlhých kostí majú väčšie percento spongióznej kosti, ktorá ubúda rýchlejšie, preto najčastejšími zlomeninami na podklade osteoporózy sú postihnuté stavce chrbtice, kosti predlaktia a krčok stehnovej kosti.

 

Aké sú príznaky osteoporózy?

Bezpríznakové štádium - osteoporóza býva označovaná ako “tichý zlodej, tichá epidémia¨- býva niekedy spojené s celkovou slabosťou, nechutenstvom. Neskôr lekára pacient najčastejšie navštívi pre bolesti v chrbáte. Okrem bolestí (najčastejšie v chrbáte, ktoré sa zhoršujú pohybom, zaťažením pri dlhšom státí alebo pri chôdzi do schodov, pri zmene polohy vleže do sedu…), dochádza k znižovaniu telesnej výšky, k väčšiemu zakriveniu chrbtice a pri spomenutých zlomeninách žiaľ až 20 % pacientov zomiera na komplikácie, najmä pri zlomeninách krčku stehnovej kosti.

 

Čo spôsobuje osteoporózu?    

      Za hlavné príčiny zvyšovania počtu prípadov osteoporózy považujeme najmä zníženie pohyblivosti celej populácie(bohužiaľ už od útleho detstva - vysedávanie pri počítači, televízii, vozenie sa v autách a autobusoch...), ďalej

  • nízku konzumáciu vápnika (hlavne mliečnych výrobkov, celkové zníženie kalcia v pitnej vode spôsobené jej výrobným procesom...)
  • zlé návyky (fajčenie, alkoholizmus, pitie čiernej kávy, sladkých farebných nápojov...)
  • dedičné vplyvy ( 70 % kostnej hmoty je dané geneticky...dcéra matky s osteoporózou má väčšiu pravdepodobnosť ochorieť na túto chorobu)
  • pohlavie (ženy majú 3-4 krát častejšie OP ako muži, čo súvisí so znížením hladín ženských hormónov-estrogénov-okolo menopauzy, tzv.prechodu)
  • niektoré chronické ochorenia (zápalové reumatické choroby, cukrovka liečená inzulínom, ochorenia tráviaceho traktu, obličiek...)
  • niektoré lieky (kortikoidy, heparín, antiepileptiká...)

 

Ako sa chrániť pred osteoporózou?

Úpravou životosprávy spočívajúcej v správnom pomere fyzickej aktivity a odpočinku (bez prudkých zmien pohybu typu skokov, švihov, vzpierania ťažkých predmetov...), vynechania zlozvykov typu fajčenia, alkoholizmu, kofeinizmu, pitia väčšieho množstva presladených farebných nápojov..., zvýšenie príjmu vápnik-obsahujúcich potravín (denná odporúčaná dávka predstavuje 800-1200 mg kalcia, pričom napr. syr parmezán obsahuje v 100 g 1000 mg vápnika, eidam syr 700 mg, tvaroh 300 mg, jogurt 180 mg, mlieko 125 mg, mak 1400 mg, sardinky 350 mg, lieskové orechy 300 mg na 100 g potraviny...).Ďalej je dôležitá celková správna skladba stravy so zachovaním správneho pomeru bielkovín (hlavne živočíšnych), tukov i cukrov pri dostatočnej expozícii slnečnému žiareniu.

 

Ako zistíme, či máme osteoporózu?

Je dôležité vyhľadať ohrozené skupiny (ženy a muži okolo menopauzy- prechodu, skôr pri pozitívnej rodinnej anamnéze alebo chronických ochoreniach typu zápalových reumatických chorôb, immobilizujúcich ochorení, nefropatií-ochorení obličiek, hepatopatií-ochorení pečene, ochorení tráviaceho traktu, pacienti s diabetes mellitus na liečbe Inzulínom, pacienti nastavení na liečbu kortikoidmi, heparínom, antiepileptikami...) skôr, ako sa u nich vyvinie osteoporóza.

Vyšetrenie prístrojom - denzitometrom - určí množstvo kostnej hmoty a zistí nebezpečie vzniku osteoporózy alebo diagnostikuje už jej určitý stupeň (výrazná prednosť tejto neinvazívnej vyšetrovacej metódy napr. pred rtg vyšetrením, ktoré diagnostikuje osteoporózu až pri 30-50% strate pôvodnej kostnej hmoty), je tu i možnosť sledovania úspešnosti liečby s odstupom 12 mesiacov. Osteologická ambulancia Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci (s pobočkami v Trnave a v Galante) so zameraním na osteoporózu a iné metabolické ochorenia kostí je vybavená celotelovým denzitometrickým prístrojom s veľmi presnou metodikou merania obsahu kostnej hmoty hlavne v lokalitách chrbtice, krčku stehnovej kosti, predlaktia.Pacient sa môže objednať telefonicky (033/7301 820). Ak má pred plánovaným vyšetrením určené v sére orientačné hladiny kalcia, ALP (prípadne naviac Mg, P) poučíme ho o životospráve, zostavíme terapeutický plán a predpíšeme úvodné lieky.
Na denzitometrické vyšetrenie môže pacienta priamo odoslať lekár špecialista - osteológ (reumatológ, ortopéd, endokrinológ), praktickí a iní lekári odosielajú pacienta na osteologické vyšetrenie so zvážením denzitometrie.

 

Aké sú možnosti liečby osteoporózy?

Najlepšou formou terapie osteoporózy je prevencia, keďže nijaká liečba nie je schopná nahradiť stratené trámce spongiózy. Okrem už spomenutej správnej životosprávy pridávame do liečby klasické medikamenty typu kalcia-vápnika, vitamín D, magnézium, fosfor, ďalšie minerály a stopové prvky, ženské hormóny-estrogény, raloxifen, bisfosfonáty, denosumab, teriparatid, PTH ... Ak nedokážeme získať množstvo vápnika z prijatej stravy, musíme dennú potrebu vyrovnať prípravkami - doplnkami s obsahom kalcia. Je dôležitý i správny pomer jednotlivých minerálov napr. Ca:P, Ca:Mg ... pre lepšiu vstrebateľnosť a využiteľnosť vápnika v ľudskom organizme. Naturálne preparáty sú vhodné na prevenciu aj liečbu osteoporózy najmä u pacientov s viacerými chronickými ochoreniami, ktorí dlhodobo užívajú množstvo chemických liekov, ktoré často spôsobujú závažné vedľajšie účinky na vnútorné orgány.

 

Čo na záver?

Nebezpečie osteoporózy spočíva v tom, že v poslednej dobe celosvetovo pribúda chorých a to priam hrozivo. Za posledných 20 rokov stúpol počet zlomenín krčku stehnovej kosti 2,5 - krát , pričom 15% osôb zomrelo na následky tejto zlomeniny. Počet chorých na osteoporózu sa na Slovensku odhaduje asi na 400 000, a tak sa táto „tichá epidémia“, „tichý zlodej“ stáva závažným problémom zdravotníckym i sociálnym, lebo chorí trpia pre bolesti, zlomeniny a zhoršenú pohyblivosť znížením kvality ich života. Predpokladá sa, že u 1/3 žien po menopauze - prechode sa rozvinie osteoporóza; 30 - 40% žien po päťdesiatke prekoná osteoporotickú zlomeninu; 1/3 žien po 65. roku utrpí kompresívnu zlomeninu stavca; 1/4 žien zlomeninu zápästia.

Charakteristickým rysom osteoporózy je jej pomalý vývoj, pričom liečbou na základe včas stanovenej diagnózy denzitometrickým vyšetrením možno ochorenie spomaliť alebo dokonca zastaviť.

Osteologické vyšetrenia - len pracovisko Hlohovec.

Denzitometrické vyšetrenie sa realizuje na všetkých pracoviskách (Hlohovec, Trnava, Galanta); termín podľa objednania.

 

O celej problematike osteoporózy a bolestí v oblasti chrbtice sa môžete podrobne dočítať v novej publikácii s CD Elena Ďurišová: "Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)". Je to kniha aj o ochorení, pri ktorom dochádza ku rednutiu kostí, ako ochorenie včas odhaliť,komplexne liečiť a tak predchádzať zlomeninám na podklade osteoporózy. Kniha o cvičeniach pri bolestiach chrbtice, nielen pre pacientov s osteoporózou, ale i pre všetkých, ktorí bolesti chrbtice majú alebo im chcú predchádzať.

 
O t e s t u j t e  s a !


Zostava 19 jednoduchých otázok vám pomôže pochopiť stav vašich kostí


Pre obe pohlavia


Čo nemôžete zmeniť - údaje o vašich rodičoch
1. Mali vaši rodičia diagnostikovanú osteoporózu, alebo si niekto z nich zlomil kosť po malom úraze (napr. pád zo stoja alebo menšej výšky)?
ÁNO NIE


2. Mal niektorý z rodičov výrazne zhrbený chrbát?
ÁNO NIE
Vaše vlastné riziká - údaje o vás
Niektoré trvalé rizikové faktory nemožno zmeniť. To však neznamená, že sa majú ignorovať. Je dôležité riziká si uvedomovať, aby ste mohli podniknúť kroky na zníženie straty kostnej hmoty.


3. Ste starší/ia ako 40 rokov?
ÁNO NIE


4. Zlomili ste si v dospelosti kosť po malom úraze (napr. pád zo stoja, alebo menšej
výšky)?
ÁNO NIE


5. Padáte často (viac ako raz ročne), alebo máte strach z pádu, lebo sa cítite slabý/á?
ÁNO NIE


6. Znížila sa po štyridsiatke vaša telesná výška o viac ako tri centimetre?
ÁNO NIE


7. Máte podváhu (nízku telesnú hmotnosť vzhľadom k svojej výške), t. j. BMI pod 19?
(BMI - Body Mass Index zistíte, ak vydelíte svoju telesnú hmotnosť v kg druhou mocninou telesnej výšky v m.)
ÁNO NIE


8. Užívali ste niekedy tablety kortikosteroidov (kortizon, prednizon a pod.) po dobu dlhšiu ako tri mesiace? Kortikoidy sa často predpisujú pri liečbe chorôb ako astma, reumatoidná artritída a iné zápalové choroby.
ÁNO NIE


9. Stanovili vám diagnózu reumatoidnej artritídy?
ÁNO NIE


10. Stanovili vám diagnózu zvýšenej činnosti štítnej žľazy alebo prištítnej žľazy?
ÁNO NIE
Pre ženy


11. Skončila sa vaša menštruácia (prechod) pred dosiahnutím 45. roku veku?
ÁNO NIE


12. Mali ste niekedy prerušenú menštruáciu na viac ako 12 mesiacov (okrem tehotenstva, menopauzy, alebo vyoperovania maternice)?
ÁNO NIE


13. Vyoperovali vám vaječníky pred 50. rokom veku bez toho, aby ste užívali ženské hormóny?
ÁNO NIE
Pre mužov


14. Spozorovali ste príznaky impotencie, straty chuti na sex, alebo iné známky nedostatku testosterónu?
ÁNO NIE


Čo môžete zmeniť - váš životný štýl


15. Konzumujete pravidelne alkohol v nadmernom množstve?
Za nadmerné množstvo sa považuje hranica nad 0,5 litra piva či 2 dcl vína alebo 0,5 dcl tvrdého destilátu.
ÁNO NIE


16. Fajčili ste v minulosti, alebo fajčíte teraz?
ÁNO NIE


17. Máte denne menej než 30 minút pohybu? Práca v domácnosti, v záhrade, chôdza, beh.
ÁNO NIE


18. Vyhýbate sa z nejakého dôvodu mlieku a mliečnym výrobkom a pritom neužívate vápnikové tabletky, alebo potravinové doplnky s vápnikom?
ÁNO NIE


19. Strávite menej ako desať minút denne mimo domu (s nejakou odhalenou časťou tela voči slnku) bez toho, aby ste užívali prípravky s vitamínom D?
ÁNO NIEV y h o d n o t e n i e :
Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali „áno“, neznamená to, že máte osteoporózu. Kladné odpovede jednoducho znamenajú len to, že máte klinicky významné rizikové faktory, ktoré môžu viesť k osteoporóze a následným zlomeninám. Odporúčame, aby ste sa o výsledku tohto testu poradili so svojím lekárom, ktorý rozhodne o ďalšom diagnostickom a terapeutickom postupe. Pokiaľ sa vás žiadny z rizikových faktorov netýka, aj tak sa o osteoporóze naďalej informujte a vyhýbajte sa rizikám aj v budúcnosti.

Bližšie informácie v publikácii s CD
„Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“

... bolesti pri reumatoidnej artritíde
... bolesti pri osteoartróze
... bolesti chrbtice pri sterilite
... bolesti chrbtice pri inkontinencii
... bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.

Kniha  je určená pacientom aj zdravotníkom. Pacientom, aby sa zrozumiteľnou formou dozvedeli čo najviac o svojom ochorení. Zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu svojich pacientov, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov.
Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD (sterilita- podľa Mojžišovej, panvové dno-Lúčky, bolesti chrbtice a osteoporóza- podľa Ďurišovej).
Publikácia je prínosom pre všetkých, ktorí bolesti majú, alebo im chcú predchádzať. Je dôležité vedieť, ako si  so svojimi ťažkosťami poradiť aj v domácom prostredí a tým zvýšiť kvalitu svojho života.


Všetky zostavy sa môžete správne naučiť cvičiť v Reumatologicko-rehabilitačnom centre Hlohovec, Pribinova 56, po objednaní - tel. 033/7301 820 
   
Predaj  publikácie s CD nás alebo formou dobierky a v kníhkupectvách:
tel.: 033/7301 820, sms: 0949 444 444, e-mail: info@rrc.sk