E-RECEPT

eRecept je možné vystaviť len na už zavedenú liečbu
maximálne do 6 mesiacov od posledného nášho vyšetrenia.