DENZITOMETRIA

Odborný garant: MUDr. Elena Ďurišová

Denzitometrické vyšetrenie pre pacientov z celého Slovenska.

Najčastejšou metódou, ako diagnostikovať - zistiť včasné štádium osteoporózy a ako stanoviť riziko zlomenín, je kostná denzitometria. Včasná diagnostika je významná vzhľadom na to, že osteoporóza sa môže rozvíjať úplne bezpríznakovo po celé desaťročia, pokiaľ nepríde k zlomenine. Denzitometria stanoví množstvo kostnej hmoty (denzitu kostí) a je dôležitá na zistenie, či na udržanie kostnej hmoty je nutné užívať lieky, aby nedochádzalo k ďalším stratám kostnej hmoty, taktiež aby sa znížilo riziko zlomenín. Denzitometria (DEXA) je testom špecializovaného typu, ktorý je presný, nebolestivý a nezáťažový pre pacienta. DEXA umožňuje zmeranie kostnej hmoty v ktoromkoľvek úseku kostry (obyčajne v oblasti driekovej chrbtice, stehnovej kosti, dolnej časti predlaktia = miesta typických osteoporotických zlomenín) počas necelej polhodiny, pri minimálnej radiačnej záťaži (pod 5 mrem). Táto radiačná záťaž zodpovedá zhruba letu lietadlom a môžeme ju považovať za takmer zanedbateľnú. K denzitometrickému vyšetreniu nie je nutná špeciálna príprava pacienta.Meraním sa stanoví množstvo kostného minerálu a toto stanovené množstvo je porovnané s hodnotami, ktoré sa nachádzajú u mladých zdravých žien. Rozdiel medzi týmito hodnotami sa vyjadruje v hodnotách tzv. T-skóre, ktoré nás informuje o koľko je hodnota u vyšetrovanej osoby nižšia. Tzv. Z-skóre porovnáva hodnotu pacienta s hodnotami u rovnako starých zdravých osôb. Porovnanie sa vyjadruje v smerodajných odchýlkach od priemeru. Osteopénia predstavuje úbytok kostnej hmoty o 1 až 2,5 smerodajnej odchýlky (-1 až -2,5). Ak úbytok kostnej hmoty je pod hodnotou 2,5, ide už o osteoporózu (menej ako -2,5).

 

S klesajúcimi hodnotami denzitometrických parametrov stúpa riziko osteoporotických zlomenín. Naopak pri správnej liečbe aj malý nárast kostnej hmoty zistený kontrolným denzitometrickým vyšetrením, je prejavom zlepšenia pevnosti kostí a dochádza k zníženiu rizika osteoporotických zlomenín. Denzitometria teda dokáže odhaliť aj včasné štádiá rednutia kostí a pri kontrolných vyšetreniach nás informovať spolu s ďalšími metodikami o úspešnosti komplexnej liečby (viď nález denzitometrického vyšetrenia).

 

Pri obyčajnom röntgenovom vyšetrení nie je možné osteoporózu zistiť, pokiaľ nedôjde k úbytku kostnej hmoty najmenej o 20 až 30 percent. Takže pre včasné odhalenie osteoporózy nemá táto metodika význam, má však prínos pri diagnostike zlomenín stavcov a vylúčení sekundárnych príčin osteoporózy, napr. pri nádoroch.

 

QDR Discovery

V medzinárodnom meradle uznávaný a akceptovaný prístroj, odporučený a vyhľadávaný v štúdiách na celom svete. Pracuje na základe duálnej rontgenovej absorbcie.

Denzitometrické vyšetrenie je bezbolestivé, trvá cca. 10 - 15 min. a je plne hradené zdravotnou poisťovňou na základe výmenného lístku.


Na denzitometrické vyšetrenie môže pacienta priamo odoslať každý lekár bez obmedzenia na špecializáciu (všeobecný lekár...) po splnení indikačných kritérií; a pri patologickom náleze pacienta  potom odosiela k špecialistovi - osteológovi (reumatológ, ortopéd, endokrinológ) na nastavenie liečby osteoporózy.

Bližšie informácie v publikácii s CD "Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)"

 

Denzitometrické vyšetrenie sa realizuje na všetkých pracoviskách (Hlohovec, Trnava, Galanta); termín podľa objednania.
O t e s t u j t e  s a !


Zostava 19 jednoduchých otázok vám pomôže pochopiť stav vašich kostí


Pre obe pohlavia


Čo nemôžete zmeniť - údaje o vašich rodičoch
1. Mali vaši rodičia diagnostikovanú osteoporózu, alebo si niekto z nich zlomil kosť po malom úraze (napr. pád zo stoja alebo menšej výšky)?
ÁNO NIE


2. Mal niektorý z rodičov výrazne zhrbený chrbát?
ÁNO NIE
Vaše vlastné riziká - údaje o vás
Niektoré trvalé rizikové faktory nemožno zmeniť. To však neznamená, že sa majú ignorovať. Je dôležité riziká si uvedomovať, aby ste mohli podniknúť kroky na zníženie straty kostnej hmoty.


3. Ste starší/ia ako 40 rokov?
ÁNO NIE


4. Zlomili ste si v dospelosti kosť po malom úraze (napr. pád zo stoja, alebo menšej
výšky)?
ÁNO NIE


5. Padáte často (viac ako raz ročne), alebo máte strach z pádu, lebo sa cítite slabý/á?
ÁNO NIE


6. Znížila sa po štyridsiatke vaša telesná výška o viac ako tri centimetre?
ÁNO NIE


7. Máte podváhu (nízku telesnú hmotnosť vzhľadom k svojej výške), t. j. BMI pod 19?
(BMI - Body Mass Index zistíte, ak vydelíte svoju telesnú hmotnosť v kg druhou mocninou telesnej výšky v m.)
ÁNO NIE


8. Užívali ste niekedy tablety kortikosteroidov (kortizon, prednizon a pod.) po dobu dlhšiu ako tri mesiace? Kortikoidy sa často predpisujú pri liečbe chorôb ako astma, reumatoidná artritída a iné zápalové choroby.
ÁNO NIE


9. Stanovili vám diagnózu reumatoidnej artritídy?
ÁNO NIE


10. Stanovili vám diagnózu zvýšenej činnosti štítnej žľazy alebo prištítnej žľazy?
ÁNO NIE
Pre ženy


11. Skončila sa vaša menštruácia (prechod) pred dosiahnutím 45. roku veku?
ÁNO NIE


12. Mali ste niekedy prerušenú menštruáciu na viac ako 12 mesiacov (okrem tehotenstva, menopauzy, alebo vyoperovania maternice)?
ÁNO NIE


13. Vyoperovali vám vaječníky pred 50. rokom veku bez toho, aby ste užívali ženské hormóny?
ÁNO NIE
Pre mužov


14. Spozorovali ste príznaky impotencie, straty chuti na sex, alebo iné známky nedostatku testosterónu?
ÁNO NIE


Čo môžete zmeniť - váš životný štýl


15. Konzumujete pravidelne alkohol v nadmernom množstve?
Za nadmerné množstvo sa považuje hranica nad 0,5 litra piva či 2 dcl vína alebo 0,5 dcl tvrdého destilátu.
ÁNO NIE


16. Fajčili ste v minulosti, alebo fajčíte teraz?
ÁNO NIE


17. Máte denne menej než 30 minút pohybu? Práca v domácnosti, v záhrade, chôdza, beh.
ÁNO NIE


18. Vyhýbate sa z nejakého dôvodu mlieku a mliečnym výrobkom a pritom neužívate vápnikové tabletky, alebo potravinové doplnky s vápnikom?
ÁNO NIE


19. Strávite menej ako desať minút denne mimo domu (s nejakou odhalenou časťou tela voči slnku) bez toho, aby ste užívali prípravky s vitamínom D?
ÁNO NIEV y h o d n o t e n i e :
Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali „áno“, neznamená to, že máte osteoporózu. Kladné odpovede jednoducho znamenajú len to, že máte klinicky významné rizikové faktory, ktoré môžu viesť k osteoporóze a následným zlomeninám. Odporúčame, aby ste sa o výsledku tohto testu poradili so svojím lekárom, ktorý rozhodne o ďalšom diagnostickom a terapeutickom postupe. Pokiaľ sa vás žiadny z rizikových faktorov netýka, aj tak sa o osteoporóze naďalej informujte a vyhýbajte sa rizikám aj v budúcnosti.

Bližšie informácie v publikácii s CD
„Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“

... bolesti pri reumatoidnej artritíde
... bolesti pri osteoartróze
... bolesti chrbtice pri sterilite
... bolesti chrbtice pri inkontinencii
... bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.

Kniha  je určená pacientom aj zdravotníkom. Pacientom, aby sa zrozumiteľnou formou dozvedeli čo najviac o svojom ochorení. Zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu svojich pacientov, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov.
Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD (sterilita- podľa Mojžišovej, panvové dno-Lúčky, bolesti chrbtice a osteoporóza- podľa Ďurišovej).
Publikácia je prínosom pre všetkých, ktorí bolesti majú, alebo im chcú predchádzať. Je dôležité vedieť, ako si  so svojimi ťažkosťami poradiť aj v domácom prostredí a tým zvýšiť kvalitu svojho života.


Všetky zostavy sa môžete správne naučiť cvičiť v Reumatologicko-rehabilitačnom centre Hlohovec, Pribinova 56, po objednaní - tel. 033/7301 820 
   
Predaj  publikácie s CD nás alebo formou dobierky a v kníhkupectvách:
tel.: 033/7301 820, sms: 0949 444 444, e-mail: info@rrc.sk