OSTEOPORÓZA

KURZ – XIV. ročník
5. november 2021

OSTEOPORÓZA - KOMPLEX LIEČBY - KINEZIOTERAPIAA PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

(komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)... bližšie v časti Aktuality a vzdelávanie.


Organizátor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, KURZ sa bude konať v rámci aktuálne platných hygienicko-epidemiologických opatrení. OTÁZKY A ODPOVEDE O OSTEOPORÓZE 

Aké sú naše kosti a čo je to vlastne osteoporóza?

Kosť nie je tvrdá, neživá hmota, ale živé tkanivo, v ktorom počas života dochádza k neustálej obmene kostnej hmoty. Kosť je tvorená mäkkým bielkovinovým tkanivom, ktoré je spevnené fosforečnanom vápennatým. Na povrchu je kosť hustá a táto časť sa nazýva kompaktná. Vnútorná štruktúra pripomína pláty medu a nazýva sa spongiózna. Do 35. roku života sa utvorí výsledné množstvo kostnej hmoty, potom jej množstvo postupne ubúda v priemere asi o 1-3 % ročne. V momente, keď sa množstvo kostnej hmoty zníži pod hranicu zodpovedajúcu veku, nazývame tento stav osteoporózou - rednutím kostí, ktorá sa zaraďuje medzi reumatické metabolické ochorenia, charakterizovaná zvýšenou lámavosťou kostí už pri minimálnom úraze. Stavce a konce dlhých kostí majú väčšie percento spongióznej kosti, ktorá ubúda rýchlejšie, preto najčastejšími zlomeninami na podklade osteoporózy sú postihnuté stavce chrbtice, kosti predlaktia a krčok stehnovej kosti.

 

Aké sú príznaky osteoporózy?

Bezpríznakové štádium - osteoporóza býva označovaná ako “tichý zlodej, tichá epidémia¨- býva niekedy spojené s celkovou slabosťou, nechutenstvom. Neskôr lekára pacient najčastejšie navštívi pre bolesti v chrbáte. Okrem bolestí (najčastejšie v chrbáte, ktoré sa zhoršujú pohybom, zaťažením pri dlhšom státí alebo pri chôdzi do schodov, pri zmene polohy vleže do sedu…), dochádza k znižovaniu telesnej výšky, k väčšiemu zakriveniu chrbtice a pri spomenutých zlomeninách žiaľ až 20 % pacientov zomiera na komplikácie, najmä pri zlomeninách krčku stehnovej kosti.

 

Čo spôsobuje osteoporózu?    

      Za hlavné príčiny zvyšovania počtu prípadov osteoporózy považujeme najmä zníženie pohyblivosti celej populácie(bohužiaľ už od útleho detstva - vysedávanie pri počítači, televízii, vozenie sa v autách a autobusoch...), ďalej

  • nízku konzumáciu vápnika (hlavne mliečnych výrobkov, celkové zníženie kalcia v pitnej vode spôsobené jej výrobným procesom...)
  • zlé návyky (fajčenie, alkoholizmus, pitie čiernej kávy, sladkých farebných nápojov...)
  • dedičné vplyvy ( 70 % kostnej hmoty je dané geneticky...dcéra matky s osteoporózou má väčšiu pravdepodobnosť ochorieť na túto chorobu)
  • pohlavie (ženy majú 3-4 krát častejšie OP ako muži, čo súvisí so znížením hladín ženských hormónov-estrogénov-okolo menopauzy, tzv.prechodu)
  • niektoré chronické ochorenia (zápalové reumatické choroby, cukrovka liečená inzulínom, ochorenia tráviaceho traktu, obličiek...)
  • niektoré lieky (kortikoidy, heparín, antiepileptiká...)

 

Ako sa chrániť pred osteoporózou?

Úpravou životosprávy spočívajúcej v správnom pomere fyzickej aktivity a odpočinku (bez prudkých zmien pohybu typu skokov, švihov, vzpierania ťažkých predmetov...), vynechania zlozvykov typu fajčenia, alkoholizmu, kofeinizmu, pitia väčšieho množstva presladených farebných nápojov..., zvýšenie príjmu vápnik-obsahujúcich potravín (denná odporúčaná dávka predstavuje 800-1200 mg kalcia, pričom napr. syr parmezán obsahuje v 100 g 1000 mg vápnika, eidam syr 700 mg, tvaroh 300 mg, jogurt 180 mg, mlieko 125 mg, mak 1400 mg, sardinky 350 mg, lieskové orechy 300 mg na 100 g potraviny...).Ďalej je dôležitá celková správna skladba stravy so zachovaním správneho pomeru bielkovín (hlavne živočíšnych), tukov i cukrov pri dostatočnej expozícii slnečnému žiareniu.

 

Ako zistíme, či máme osteoporózu?

Je dôležité vyhľadať ohrozené skupiny (ženy a muži okolo menopauzy- prechodu, skôr pri pozitívnej rodinnej anamnéze alebo chronických ochoreniach typu zápalových reumatických chorôb, immobilizujúcich ochorení, nefropatií-ochorení obličiek, hepatopatií-ochorení pečene, ochorení tráviaceho traktu, pacienti s diabetes mellitus na liečbe Inzulínom, pacienti nastavení na liečbu kortikoidmi, heparínom, antiepileptikami...) skôr, ako sa u nich vyvinie osteoporóza.

Vyšetrenie prístrojom - denzitometrom - určí množstvo kostnej hmoty a zistí nebezpečie vzniku osteoporózy alebo diagnostikuje už jej určitý stupeň (výrazná prednosť tejto neinvazívnej vyšetrovacej metódy napr. pred rtg vyšetrením, ktoré diagnostikuje osteoporózu až pri 30-50% strate pôvodnej kostnej hmoty), je tu i možnosť sledovania úspešnosti liečby s odstupom 12 mesiacov. Osteologická ambulancia Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci (s pobočkami v Trnave a v Galante) so zameraním na osteoporózu a iné metabolické ochorenia kostí je vybavená celotelovým denzitometrickým prístrojom s veľmi presnou metodikou merania obsahu kostnej hmoty hlavne v lokalitách chrbtice, krčku stehnovej kosti, predlaktia.Pacient sa môže objednať telefonicky (033/7301 820). Ak má pred plánovaným vyšetrením určené v sére orientačné hladiny kalcia, ALP (prípadne naviac Mg, P) poučíme ho o životospráve, zostavíme terapeutický plán a predpíšeme úvodné lieky.
Na denzitometrické vyšetrenie môže pacienta priamo odoslať lekár špecialista - osteológ (reumatológ, ortopéd, endokrinológ), praktickí a iní lekári odosielajú pacienta na osteologické vyšetrenie so zvážením denzitometrie.

 

Aké sú možnosti liečby osteoporózy?

Najlepšou formou terapie osteoporózy je prevencia, keďže nijaká liečba nie je schopná nahradiť stratené trámce spongiózy. Okrem už spomenutej správnej životosprávy pridávame do liečby klasické medikamenty typu kalcia-vápnika, vitamín D, magnézium, fosfor, ďalšie minerály a stopové prvky, ženské hormóny-estrogény, raloxifen, bisfosfonáty, denosumab, stroncium ranelát, teriparatid, PTH, rastový hormón... Ak nedokážeme získať množstvo vápnika z prijatej stravy, musíme dennú potrebu vyrovnať prípravkami- doplnkami s obsahom kalcia. Je dôležitý i správny pomer jednotlivých minerálov napr. Ca:P, Ca:Mg ... pre lepšiu vstrebateľnosť a využiteľnosť vápnika v ľudskom organizme. Naturálne preparáty sú vhodné na prevenciu aj liečbu osteoporózy najmä u pacientov s viacerými chronickými ochoreniami, ktorí dlhodobo užívajú množstvo chemických liekov, ktoré často spôsobujú závažné vedľajšie účinky na vnútorné orgány.

 

Čo na záver?

Nebezpečie osteoporózy spočíva v tom, že v poslednej dobe celosvetovo pribúda chorých a to priam hrozivo. Za posledných 20 rokov stúpol počet zlomenín krčku stehnovej kosti 2,5 - krát , pričom 15% osôb zomrelo na následky tejto zlomeniny. Počet chorých na osteoporózu sa na Slovensku odhaduje asi na 400 000, a tak sa táto „tichá epidémia“, „tichý zlodej“ stáva závažným problémom zdravotníckym i sociálnym, lebo chorí trpia pre bolesti, zlomeniny a zhoršenú pohyblivosť znížením kvality ich života. Predpokladá sa, že u 1/3 žien po menopauze - prechode sa rozvinie osteoporóza; 30 - 40% žien po päťdesiatke prekoná osteoporotickú zlomeninu; 1/3 žien po 65. roku utrpí kompresívnu zlomeninu stavca; 1/4 žien zlomeninu zápästia.
Charakteristickým rysom osteoporózy je jej pomalý vývoj, pričom liečbou na základe včas stanovenej diagnózy denzitometrickým vyšetrením možno ochorenie spomaliť alebo dokonca zastaviť.

 

O celej problematike osteoporózy a bolestí v oblasti chrbtice sa môžete podrobne dočítať v publikácii s CD Elena Ďurišová: " Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy) ". Je to kniha aj o ochorení, pri ktorom dochádza ku rednutiu kostí, ako ochorenie včas odhaliť,komplexne liečiť a tak predchádzať zlomeninám na podklade osteoporózy. Kniha o cvičeniach pri bolestiach chrbtice, nielen pre pacientov s osteoporózou, ale i pre všetkých, ktorí bolesti chrbtice majú alebo im chcú predchádzať.

 

Najčastejšou metódou, ako diagnostikovať - zistiť včasné štádium osteoporózy a ako stanoviť riziko zlomenín, je kostná denzitometria. Včasná diagnostika je významná vzhľadom na to, že osteoporóza sa môže rozvíjať úplne bezpríznakovo po celé desaťročia, pokiaľ nepríde k zlomenine. Denzitometria stanoví množstvo kostnej hmoty (denzitu kostí) a je dôležitá na zistenie, či na udržanie kostnej hmoty je nutné užívať lieky, aby nedochádzalo k ďalším stratám kostnej hmoty, taktiež aby sa znížilo riziko zlomenín. Denzitometria (DEXA) je testom špecializovaného typu, ktorý je presný, nebolestivý a nezáťažový pre pacienta. DEXA umožňuje zmeranie kostnej hmoty v ktoromkoľvek úseku kostry (obyčajne v oblasti bedrovej chrbtice, stehnovej kosti, dolnej časti predlaktia = miesta typických osteoporotických zlomenín) počas necelej polhodiny, pri minimálnej radiačnej záťaži (pod 5 mrem). Táto radiačná záťaž zodpovedá zhruba letu lietadlom a môžeme ju považovať za takmer zanedbateľnú. K denzitometrickému vyšetreniu nie je nutná špeciálna príprava pacienta.Meraním sa stanoví množstvo kostného minerálu a toto stanovené množstvo je porovnané s hodnotami, ktoré sa nachádzajú u mladých zdravých žien. Rozdiel medzi týmito hodnotami sa vyjadruje v hodnotách tzv. T-skóre, ktoré nás informuje o koľko je hodnota u vyšetrovanej osoby nižšia. Tzv. Z-skóre porovnáva hodnotu pacienta s hodnotami u rovnako starých zdravých osôb. Porovnanie sa vyjadruje v smerodajných odchýlkach od priemeru. Osteopénia predstavuje úbytok kostnej hmoty o 1 až 2,5 smerodajnej odchýlky (-1 až -2,5). Ak úbytok kostnej hmoty je pod hodnotou 2,5, ide už o osteoporózu (menej ako -2,5).

 

S klesajúcimi hodnotami denzitometrických parametrov stúpa riziko osteoporotických zlomenín. Naopak pri správnej liečbe aj malý nárast kostnej hmoty zistený kontrolným denzitometrickým vyšetrením, je prejavom zlepšenia pevnosti kostí a dochádza k zníženiu rizika osteoporotických zlomenín. Denzitometria teda dokáže odhaliť aj včasné štádiá rednutia kostí a pri kontrolných vyšetreniach nás informovať spolu s ďalšími metodikami o úspešnosti komplexnej liečby (viď nález denzitometrického vyšetrenia).

 

Pri obyčajnom röntgenovom vyšetrení nie je možné osteoporózu zistiť, pokiaľ nedôjde k úbytku kostnej hmoty najmenej o 20 až 30 percent. Takže pre včasné odhalenie osteoporózy nemá táto metodika význam, má však prínos pri diagnostike zlomenín stavcov a vylúčení sekundárnych príčin osteoporózy, napr. pri nádoroch.

 

QDR Discovery

V medzinárodnom meradle uznávaný a akceptovaný prístroj, doporučený a vyhľadávaný v štúdiách na celom svete. Pracuje na základe duálnej rontgenovej absorbcie.

Denzitometrické vyšetrenie je bezbolestivé, trvá cca. 10 - 15 min. a je plne hradené zdravotnou poisťovňou.

Na denzitometrické vyšetrenie môže pacienta priamo odoslať lekár špecialista - osteológ (reumatológ, ortopéd, endokrinológ), praktickí a iní lekári odosielajú pacienta na osteologické vyšetrenie so zvážením denzitometrie.