SLOVENKA ROKA

Nominácia Slovenka roka 2014 v kategórii ZDRAVOTNÍCTVO

MUDr. ELENA ĎURIŠOVÁ

CURRICULUM VITAE nominantky

Miesto štúdia a dátum promócie:

LF UJEP Brno, promócia v roku 1977

Pracoviská:

1977 - 1984 interné oddelenie NsP Trnava

1984 - 1995 interná ambulancia, diabetologická ambulancia, reumatologická ambulancia NsP Hlohovec

od roku 1995 doteraz primárka Reumatologicko-

rehabilitačného centra pre liečbu bolesti pohybového aparátu Hlohovec

od roku 2005 + odborný garant pre prevenciu a liečbu osteoporózy v Kúpeľoch Lúčky

 

 

Atestácie a certifikačná spôsobilosť:

- atestácia v odbore interného lekárstva

- atestácia v odbore reumatológie

- medzinárodné certifikáty naturálna medicína

- akupunktúra

- laseroterapia

- certifikát osteodenzitometria

- certifikát myoskeletálna medicína

- atestácia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

- rádiodiagnostika

- IOF certifikát diagnostika osteoporózy s denzitometriou

 

Uverejnené v tlači:

Rozhovor s primárkou Elenou Ďurišovou o živote, bolesti a osteoporóze

 

Zvyčajná otázka na začiatok: ako vaša cesta za medicínou začala? Nejaké impulzy v úplne mladom veku?

Impulzov bolo niekoľko. Už od druhého stupňa základnej školy a neskôr na strednej škole som mala záujem o prírodné vedy. Bola som úspešnou riešiteľkou olympiád najmä vo fyzike, biológii a chémii. Už v tomto čase som „hltala“ knihy s problematikou medicíny a mojím snom bola neurochirurgia. Zúčastňovala som sa však i recitačných súťaží, písala som články do študentského časopisu, venovala som sa spoločenským tancom, spievala vo folklórnom súbore. Jeden z mojich profesorov ma dokonca od medicíny odhováral a bol sklamaný, že sa nehlásim na žurnalistiku. Vtedy som mu sľúbila, že sa určite k nejakému „písaniu“ dostanem.

 

Máte atestáciu z interného lekárstva a reumatológie. Čo vás priviedlo k tomu, venovať sa práve týmto špecializáciám?

Už počas štúdia na brnianskej lekárskej fakulte mi kolegovia ako žene „vyhovárali“ taký náročný chirurgický odbor, akým je neurochirurgia, ktorý ma veľmi priťahoval. S úsmevom dodávali, že aj ako matka rodiny to budem mať ľahšie, pretože blízko môjho rodiska sú kúpele pre ochorenia pohybového aparátu. Aj medzi mojimi najbližšími a v okolí bolo veľa ľudí s ochoreniami chrbtice a kĺbov, a tak ma už počas prípravy na atestáciu z interného lekárstva začala táto problematika zaujímať. Dokonca aj jedna z mojich atestačných otázok sa týkala zápalových reumatických ochorení. Ďalšia náhoda chcela, že už počas praxe na internej a diabetologickej ambulancii som sa začala zaoberať osteoporózou.
Reumatológia je veľmi široký odbor, rieši problematiku zápalových, degeneratívnych aj metabolických ochorení pohybového aparátu. A mne sa na ňom páči i možnosť liečebného zásahu priamo do kĺbu, aj keď podanie intraartikulárnej injekcie alebo obstrek chrbtice nepatria do chirurgických výkonov, o ktorých som pôvodne snívala.

 

Môžete sa pochváliť aj celým radom certifikátov, napríklad z naturálnej medicíny či akupunktúry. Neskôr ste si doplnili odbornosť atestáciou z fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Výrok lekár si musí neustále dopĺňať vzdelanie je asi pre vás každodenným chlebíkom...

Často som sa stretávala pri mojich pacientoch (a neskôr som to zažila sama) s bolesťou a snažila som sa všetkými prostriedkami s ňou bojovať. Práve reumatológia s rehabilitáciou sú odbory, kde som sa mohla plne realizovať. Môžem pomôcť ordináciou farmakologických aj prírodných liekov, urobiť obstrek. Teší ma, že môžem využiť všetky metódy rehabilitácie, akupunktúru, môžem riešiť predoperačnú i pooperačnú starostlivosť o pacienta. Reumatológia je niekedy veľká detektívka, väčšina ochorení je spojená s chronickou bolesťou a je dôležité pacientom pomôcť. Bolesti chrbtice a kĺbov má po tridsiatke skoro každý. Neraz hovorím, že je to len otázka času, kedy kolegovia aj z iných odborností skončia v mojej ambulancii.

 

Pôsobíte ako primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci, kde sa zameriavate na diagnostiku a liečbu ochorení kĺbov, chrbtice a kostí. S akými za vami chodia pacienti najčastejšie?

Pracovisko má reumatologickú, ortopedickú a osteologickú ambulanciu vybavenú denzitometrickým prístrojom, ambulanciu Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, s nadväznosťou tak na komplexnú rehabilitáciu, ako aj na možnosť operačného riešenia. Najčastejšie nás navštevujú pacienti s bolesťami pohybového aparátu, s degeneratívnymi kĺbovými ochoreniami - osteoartrózou (gonartrózou, koxartrózou, omartrózou, rizartrózou), zápalovými kĺbovými ochoreniami, najviac s reumatoidnou artritídou, osteoporózou a jej komplikáciami. Chodia však za nami aj pacienti s rôznymi ochoreniami chrbtice, ako aj poškodeniami šliach, väzov, svalov.
Väčšina pacientov príde na komplexné vyšetrenie a následnú komplexnú liečbu, čo znamená v prípade nutnosti operačný zákrok s predoperačnou a pooperačnou rehabilitáciou. Niektorí žiadajú o radu či možnosť kombinácie liečby bolesti najmä s nechemickými metodikami, iní sa cielene dostavia na aplikáciu HILTerapie, čo je laserová terapia vysokej intenzity s využitím v liečbe bolestivých a poúrazových stavov kĺbov, šliach, väzov. Iným pacientom pri riešení tenisového a golfového lakťa či pätnej ostrohy môžeme zasa pomôcť rázovými vlnami, ďalší za mnou chodia kvôli akupunktúre. Veľa pacientov príde na inštruktáž o správnom cvičení a za pomoci knihy s CD doma pokračujú v odporúčanej pohybovej aktivite.

 

Vaše skúsenosti s liečbou bolesti pohybového aparátu, konkrétne s liečbou osteoporózy, sú obrovské. Je o vás známe, že liečbu osteoporózy považujete za niečo, čo ešte stále má svoje rezervy. Môžete ich konkretizovať? Alebo inak, čo považujete v tejto súvislosti za najdôležitejšie?

Liečbe pacientov s osteoporózou sa venujem už viac ako 18 rokov. Naše pracovisko v Hlohovci bolo jedným z prvých, ktoré sa začalo touto problematikou zaoberať. A čo považujem pri jej liečbe za najdôležitejšie? Jednoznačne včasnú diagnostiku, komplexnú liečbu osteoporózy, čo môžeme dosiahnuť len správnou motiváciou pacienta a najmä vzájomnou spoluprácou - keďže kosť sa mení pomaly a liečba musí byť dlhodobá. V rámci včasnej diagnostiky osteoporózy je to najmä aktívne vyhľadávanie pacientov s rizikovými faktormi v populácii. Medicína ide míľovými krokmi dopredu a je potrebné o tom informovať aj našich pacientov.

 

Aké sú rizikové faktory osteoporózy a aké máte skúsenosti s vyhľadávaním rizikových pacientov?

Rizikové faktory osteoporózy sú najmä ženské pohlavie, biela rasa, výskyt osteoporózy v rodine, včasná menopauza pred 45. rokom života, vek ženy nad 65 rokov a muža nad 70 rokov, ďalej nízky index hmotnosti, nízky príjem vápnika, nedostatok pohybovej aktivity - je toho naozaj dosť. Navyše a nanešťastie, existuje aj celý rad ochorení, ktoré sú spojené s osteoporózou. Ide o ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním - štítnej žľazy, prištítnych teliesok, nadobličiek, pohlavných žliaz. Súvislosť s osteoporózou majú aj obličkové, krvné, pečeňové, tráviace ochorenia, a aj reumatické zápalové choroby či ochorenia spojené s dlhodobým znehybnením. Osteoporózu môže vyvolať aj dlhodobé užívanie niektorých liekov, spomeniem kortikoidy, metotrexát, heparín, antiepileptiká, protikŕčové preparáty.

Osobne sa snažím osvetu o osteoporóze šíriť na rôznych fórach, publikujem v  časopisoch, mám rozhlasové a televízne vystúpenia, veľa prednášok. Pravidelne prednášam na Dňoch zdravia v jednotlivých mestách, pre kluby dôchodcov a telesne postihnutých, v kúpeľných zariadeniach, napríklad v Kúpeľoch Lúčky. Tieto aktivity sú často spojené aj s vyšetrovaním periférneho typu denzitometrie.
Napriek tomu všetkému mám dojem, že stále prichádzajú pacienti na vyšetrenie neskoro. Niektorí žiaľ už aj so zlomeninou stavca, predlaktia, či dokonca hornej časti stehnovej kosti.
Preto si myslím, že informovanosť verejnosti, rovnako ako aj spolupráca praktického lekára so špecialistom - osteológom sú skutočne veľmi dôležité. Praktický lekár, ktorý najlepšie pozná svojho pacienta, cieleným pátraním po menovaných rizikových faktoroch skôr odošle pacienta na naše špecializované vyšetrenie.

 

Ako sa takýto pacienti liečia? Je známe, že liečba osteoporózy musí byť komplexná, pravidelná a dlhodobá. Vaše skúsenosti?

Literatúra uvádza, že všetky liečebné opatrenia sa musia aplikovať dlhšie ako päť rokov. Pacient musí byť poučený o nutnosti dlhotrvajúcej liečby, o pretrvávajúcom riziku zlomeniny, o význame primeranej pohybovej aktivity a úprave stravovania.

Práve z tohto dôvodu som napísala aj knihy o komplexnej problematike osteoporózy. Prvou bola „Osteoporóza - tichý zlodej kostí - cvičenie pri bolestiach chrbtice“, jej nemecká verzia „Osteoporose - der stille Knochendieb“. Nasledovali „ Ženské bolesti chrbtice - sterilita, inkontinencia, osteoporóza“ a najnovšia je publikácia s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...“. Všetky som ich písala s cieľom, aby mal pacient možnosť prečítať si dôležité informácie o ochorení, jeho výskyte, diagnostike, komplexnej liečbe, aby všetkými dostupnými prostriedkami predišiel komplikáciám osteoporózy v podobe osteoporotických zlomenín.

Každá z kníh je teoretickým základom pre pacienta s osteoporózou, keď si v pokoji, v domácom prostredí prečíta všetko o ochorení. Ostatná publikácia s CD je dôležitou pomôckou v úprave stravovania a pohybovej liečby. Sú v nej napríklad uvedené tabuľky s jednotlivými potravinami aj s vyznačením obsahu vápnika, fosforu, ale aj bielkovín či cholesterolu. Pacient si vyberie potraviny, ktoré majú pre neho optimálne zloženie a ktoré toleruje. Je napríklad dôležité nielen vedieť či si v strave zabezpečil dostatok vápnika, ale potrebuje aj informácie o jeho prijímaní a vstrebávaní, napríklad pri problémoch s neznášanlivosťou mlieka. V knihách sa možno dočítať tiež o zaistení dostatku vitamínu D a iných vitamínov spolu s mikroelementami dôležitými pre kosť, ale napríklad aj to, aké dôležité je rešpektovanie správne zostavenej diéty pre pacienta s osteoporózou.

V Reumatologicko-rehabilitačnom centre v Hlohovci navyše vedieme pacientov aj k pohybovej aktivite. Pacienti s osteoporózou si môžu u nás zacvičiť tak špeciálnu zostavu podľa Ďurišovej, ako aj cvičenie svalov panvového dna, prípadne cvičenie chrbtice so samonapravovacími prvkami, alebo iné podľa ordinácie lekára.

Následne doma, pomocou knihy si zopakujú jednotlivé cviky. Tie sú nafotené, presne popísané, označené grafickým symbolom a na záver kapitoly je uvedený celý sumár cvičebnej zostavy. Pacient k nám príde ešte opakovane, aby sme opravili prípadné chyby pri vykonávaní cvikov.

Je však dôležité pacienta nielen naučiť ako jednotlivé cviky správne vykonávať, ale ho aj motivovať k trvalej fyzickej aktivite v domácom prostredí. K tomuto prispieva i nahraté CD s jednotlivými cvičebnými zostavami. Kniha prináša dýchacie a stabilizačné cvičenia, informácie o protetických pomôckach a tiež zásady Školy chrbta. Prostredníctvom nich sa pacient naučí, ako sa má k svojej chrbtici správať, ako ju má správne zaťažovať pri bežných denných činnostiach. Všetky tieto opatrenia prispievajú k zlepšeniu stability a koordinácie, čo je dôležitou súčasťou prevencie pádov.

 

Dlhé roky sa venujete aj problematike pohybovej liečby pri osteoporóze. Spomenuli ste svoju vlastnú cvičebnú zostavu. Mohli by ste nám ju bližšie predstaviť?

K dostatočnej záťaži kostí obyčajne nestačí pohyb v bežnom živote, potrebné je cvičenie s odstupňovaným súborov cvikov. Cvičebný program musí byť správne kineziologicky zostavený, dostatočne intenzívny, ľahko osvojiteľný, s dobrou toleranciou a vhodný aj pre starších pacientov. Cvičebná zostava podľa Ďurišovej spĺňa všetky tieto parametre a je praxou overená i pre pacientov s komplikáciami osteoporózy.

Odbornej lekárskej verejnosti sme prezentovali prácu, ktorá preukázala účinnosť tohto cvičenia pre pacientky s osteoporózou. V priebehu 12-mesačného sledovania sa v súbore cvičiacich žien zistilo nielen výraznejšie zníženie bolesti chrbta, ale i zvýšenie svalovej sily a parametrov kvality kosti. Špeciálna cvičebná zostava podľa Ďurišovej pozostáva z presne definovaných cvikov v štyroch polohách tela, pričom dodržiava základné kinezioterapeutické pravidlá. Najskôr sa v každej polohe vyťahujú posturálne svaly so sklonom ku skráteniu. Najviac sa nám skracuje šijové svalstvo, svalstvo zadnej strany chrbta, stehien, lýtok a až potom sa posilňujú fázické svaly s tendenciou k oslabeniu. To sú napríklad sedacie a brušné svaly. Cviky sú veľmi jednoduché, nenáročné na rôzne pomôcky, ale veľmi účinné. Vykonávajú sa pomaly, plynulým pohybom. Správna intenzita cvičenia a jeho pravidelnosť sú zárukou vyburcovania kostných buniek k správnej činnosti so zvýšením kvality kosti a predchádzania zlomenín. Myslím si a aj presadzujem, aby sa pravidelné cvičenie stalo samozrejmou súčasťou komplexnej liečby osteoporózy, pretože je významným činiteľom zvýšenia kvality života nášho pacienta.

Každoročne organizujeme celoslovenské odborné semináre v Hlohovci- napr. „Kurz pohybovej liečby pri osteoporóze“ určenej lekárom, fyzioterapeutom a sestrám osteologických ambulancií, kde v praktickej časti prebieha nácvik aj tejto špeciálnej cvičebnej zostavy.

 

Spomenuli sme vašu najnovšiu publikáciu s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a ...“. Dostalo sa jej pozitívneho hodnotenia v označení „nová edukačná pomôcka pre pacientov s ochoreniami pohybového aparátu“?

Kniha je určená pacientom aj zdravotníkom. Pacientom, aby sa zrozumiteľnou formou dozvedeli čo najviac o svojom ochorení. Zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu svojich pacientov, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov.Publikácia sa venuje ochoreniam pohybového aparátu - zápalovým, degeneratívnym, metabolickým, mimokĺbovému reumatizmu. Popisuje možnosti komplexného riešenia bolestí v oblasti chrbtice aj periférnych kĺbov.

V úvode rozoberá problematiku reumatoidnej artritídy, ďalej artrózy, čo je degeneratívne postihnutie kĺbov v oblasti bedra - koxartróza, kolena - gonartrózy, pleca - omartrózy, chrbtice - spondyartrózy, drobných zhybov rúk a nôh, ale aj ochorení šliach, svalov, väzov. Na začiatku kapitoly je vždy popísaná charakteristika ochorenia, jeho diagnostika a komplexná liečba, na záver je uvedené špeciálne cvičenie. Keďže pribúdajú ochorenia veľkých, takzvaných váhonosných kĺbov, ktoré môžu vyústiť až do nutnosti operačného riešenia, kniha uvádza i cvičenia po totálnej endoprotéze bedra, kolena, a tiež cvičenia po operácii pliec, kĺbov rúk a podobne.

Popisuje sa, že 80 % všetkých bolestí spôsobuje svalová bolesť. Je známe, že dlho pôsobiace funkčné poruchy v oblasti chrbtice dávajú predpoklad vzájomného reflexného pôsobenia svalov a vnútorných orgánov. Preto správnou pohybovou aktivitou môžeme ovplyvniť i funkciu orgánov pohlavno-močového traktu. Takáto nadväznosť sa môže vyskytnúť napr. pri sterilite - neplodnosti, ktorej príčiny a liečba sa popisuje v tretej časti publikácie. Súčasťou kapitoly je i modifikovaná cvičebná zostava podľa Mojžišovej, ktorou možno upraviť svalovú nerovnováhu v panvovej oblasti, nesprávny sklon panvy, a tým aj polohu vnútorných orgánov, zintenzívniť prekrvenie orgánov malej panvy, teda hlavne vaječníkov a maternice a zlepšiť ich funkciu.

Štvrtá kapitola sa venuje inkontinencii, nechcenému unikaniu moču, ktorá trápi 30 až 50 % žien. Uvádza jednotlivé jej typy a komplexné možnosti liečby. Popisuje rôzne lieky a špeciálne cvičenie panvového dna „Lúčky“, zameraného na zlepšenie stavu zvieračov, sklonu močového mechúra a močovej trubice, aby posilnené svaly boli dostatočnou oporou, a najmä pri námahe nedochádzalo k mimovoľnému unikaniu moču.

Piata časť knihy podrobne spracováva problematiku osteoporózy, rednutia kostí, ktoré je závažným civilizačným ochorením spojeným s bolesťami a rizikom zlomeniny i po minimálnom úraze predovšetkým v oblasti stavcov chrbtice, krčku stehnovej kosti, zápästí. Odhaduje sa, že na Slovensku týmto ochorením trpí až 8 % obyvateľstva a je predpoklad nárastu počtu pacientov s osteoporózou i počtu zlomenín na podklade rednutia kostí so závažnými zdravotnými, sociálnymi a ekonomickými dopadmi. Je veľmi dôležité včas diagnostikovať skupinu rizikových osôb a následne ich komplexne a správne liečiť, aby sme komplikáciám v podobe zlomenín predišli. Súčasťou knihy je i špeciálna zostava cvičení podľa Ďurišovej, ktorá upravením svalovej nerovnováhy znižuje bolesť v oblasti pohybového aparátu a zároveň zlepšuje kostné parametre. Pre všetko dosiaľ spomenuté sa publikácia s CD stala novou edukačnou zdravotnou pomôckou overenou v praxi pre pacientov s ochoreniami pohybového aparátu.

 

Sama ste po opakovanej operácii krčnej chrbtice, takže ste na vlastnej koži pocítili dôležitosť pohybovej liečby v komplexnej terapii pacienta s chronickou bolesťou pohybového aparátu. Predpokladám, že aj tieto skúsenosti ste zúročili pri písaní publikácií, v ktorých sa pohybovej liečbe venujete.

Pre mňa skutočne platí, že „bez bolesti prídeš o možnosť rastu“. S bolesťou bojujem každý deň, poznám i jej veľmi silnú intenzitu dokonca ťažko zvládnuteľnú aj silnými opiátmi. V prvom rade si po mojich skúsenostiach uvedomujem nutnosť každodenného cvičenia a pacientom donekonečna opakujem, že terapia ochorení pohybového aparátu bez správnej pohybovej liečby nie je nikdy kompletná. Pripomínam im dôležitosť najmä raňajšieho rozcvičenia, aby sme „správnou nohou vykročili“ do nového dňa i význam jednotlivých typov cvičebných zostáv.

 

Publikujete, prednášate, riadite pracovisko, kde liečite pacientov z celého Slovenska. Kde Vy sama čerpáte energiu? Máte čas na voľný čas, záľuby?

Mám veľké šťastie, že moja práca ma napĺňa a môžem sa v nej plne realizovať. Som šťastná, keď môžem pacientovi pomôcť v jeho bolesti, alebo povedať dobrý výsledok vyšetrení. V tomto snažení mi pomáhajú a podporujú ma manžel, syn, dcéra so zaťom. Samotná práca, ale i ostatné moje aktivity, mi skutočne zaberú veľa času, takže voľný čas je pre mňa ozajstnou vzácnosťou. Som neustále v pohybe - v práci i mimo nej, preto si veľmi vážim vzácne chvíle strávené s mojimi rodičmi a priateľmi, rada cestujem, fotografujem, aj keď v poslednom čase mojím najväčším potešením je čas strávený s mojimi vnučkami. Ak mám voľnú chvíľu, som rada, ak mám možnosť zaspievať si pekné piesne alebo si zatancovať. Tanec je totiž pre mňa úžasným relaxom a navyše aj formou rehabilitácie.

 

Ďakujem za rozhovor.