ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Odborný garant: MUDr. Peter Rexa

Ortopedická ambulancia poskytuje komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore ortopédia, najmä degeneratívne ochorenia pohybového aparátu, poúrazové stavy, ortopedické vyšetrenie detí nad 3 roky veku, USG vyšetrenie pohybového aparátu, aplikácia vnútrokĺbových injekcií, viskosuplementačnej liečby (vrátane nadštandardných preparátov Synolis VA), obstrekov chrbtice, podávanie infúznej myorelaxačno - analgetickej terapie. Sme aplikačné centrum pre podávanie preparátov STABHA - Soft Tissue Adapted Biocompatible Hyaluronic Acid (biokompatibilná kyselina hyaluronová pre mäkké tkanivá v indikáciách syndróm bolestivého pleca, tendinopatia achilovej šlachy, tenisový alebo golfový lakeť ako aj po podvrtnutiach členkového kĺbu).
Zabezpečujeme predoperačnú konzultačnú činnosť a  prípravu pacienta na ortopedický operačný výkon, ako aj komplexnú pooperačnú starostlivosť (pooperačné kontroly, ošetrenie operačnej rany, extrakcia stehov, rehabilitácia na našom FR pracovisku). Operačné výkony vykonávame v Avelane Clinic Nitra (najmä artroskopie kolena, pleca, členku, operácie halluxov, kladivkových prstov, operácie syndrómu karpálneho tunela, lúpavých prstov, operácia M. DeQuervain, operácia tenisového lakťa...). Vykonávame aj posudkovú činnosť za účelom sociálneho zabezpečenia vrámci platnej legislatívy.

Ortopedické vyšetrenia len na pracovisku v Hlohovci.

Bližšie informácie v publikácii s CD
„Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“

... bolesti pri reumatoidnej artritíde
... bolesti pri osteoartróze
... bolesti chrbtice pri sterilite
... bolesti chrbtice pri inkontinencii
... bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.

Kniha  je určená pacientom aj zdravotníkom. Pacientom, aby sa zrozumiteľnou formou dozvedeli čo najviac o svojom ochorení. Zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu svojich pacientov, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov.
Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD (sterilita- podľa Mojžišovej, panvové dno-Lúčky, bolesti chrbtice a osteoporóza- podľa Ďurišovej).
Publikácia je prínosom pre všetkých, ktorí bolesti majú, alebo im chcú predchádzať. Je dôležité vedieť, ako si  so svojimi ťažkosťami poradiť aj v domácom prostredí a tým zvýšiť kvalitu svojho života.


Všetky zostavy sa môžete správne naučiť cvičiť v Reumatologicko-rehabilitačnom centre Hlohovec, Pribinova 56, po objednaní - tel. 033/7301 820 
   
Predaj  publikácie s CD nás alebo formou dobierky a v kníhkupectvách:
tel.: 033/7301 820, sms: 0949 444 444, e-mail: info@rrc.sk