REUMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

Odborný garant: MUDr.Elena Ďurišová

REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA     

Reumatoidná artritída (ďalej RA) je chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým kĺby, svaly, šľachy,  ale niekedy aj iné orgány a systémy - predovšetkým pľúca, cievy, srdce, oči či nervový systém. Je sprevádzané zápalom kĺbu (artritídou; arthrios znamená po grécky kĺb, prípona itis zápal), ktorý postupne ničí štruktúry kĺbov a mení ich tvar s náväznosťou na poruchu ich funkcie. Toto ochorenie má väčšinou progredujúci priebeh s kolísaním aktivity (striedanie zápalových prejavov s obdobím kľudu) a je pomerne časté.Vyskytuje sa v každom veku, častejšie u žien. Podľa štatistických údajov postihuje 0,5 - 1% populácie (asi 5 prípadov na 1000 obyvateľov), pričom  na Slovensku ňou trpí približne 26 000 dospelých  a každoročne pribúda 1300 až 1600 novozistených prípadov. Presná príčina RA nie je známa, vyskytuje sa u jedincov s dedične danou náchylnosťou na toto ochorenie, pričom spúšťacím mechanizmom môžu byť rôzne vplyvy vonkajšieho prostredia. 
  
Reumatoidná artritída je autoimunitné ochorenie, kde sa uplatňujú poruchy obranyschopnosti a tvorba protilátok proti tkanivám vlastného tela (tzv. reumatoidné faktory), pričom dochádza k aktivácii zápalových procesov. Zmnožuje sa  zápalové tkanivo nazývané pannus, ktoré poškodzuje nielen kĺbovú chrupku, ale i všetky časti kĺbu. Často sa vytvárajú podkožné uzlíky, pričom reumatoidné uzlíky sa vyskytujú aj na rôznych vnútorných orgánoch. 
   
Začiatok ochorenia je zvyčajne pozvoľný a charakterizuje ho celková slabosť, chudnutie, prechodné svalové a kĺbové bolesti, ich stuhnutosť najmä v ranných hodinách, niekedy zvýšené teploty. Charakteristickými príznakmi reumatoidnej artritídy sú zápaly kĺbov a mimokĺbové prejavy. Kĺbový zápal sa prejavuje spravidla symetrickým opuchom 3 a viac kĺbov, najčastejšie drobných kĺbov  končatín, zápästí, avšak postihnutý môže byť ktorýkoľvek kĺb. Prítomná je bolesť, zvýšená teplota kĺbu a niekedy i mierne začervenanie. Raňajšia kĺbová stuhnutosť trvá viac ako jednu hodinu. Bolesť postihnutých kĺbov je v úvode pri pohyboch a pri tlaku, neskôr môže byť aj bolesť kľudová. Pacient hľadá úľavové polohy a pre bolesť obmedzuje pohyb a zaťaženie končatín so zasiahnutými kĺbmi. V neskorších štádiách dochádza k vývoju zhrubnutia, nestability, rôznym deformitám a poruchám ich funkcie. 
  
K mimokĺbovým prejavom patria najmä reumatoidné uzlíky - podkožné, kostné a vnútroorgánové; postihnutie srdca a ciev, pľúc, nervového systému, očí, slinných a slzných žliaz, chudokrvnosť. Artritídu navyše môže komplikovať osteoporóza s prejavmi zlomenín stavcov a kostí končatín. Pre zahájenie adekvátnej liečby ochorenia je dôležité presné a včasné stanovenie diagnózy (anamnéza - pohovor s pacientom zameraným na rozbor jeho ťažkostí, klinické vyšetrenie lekárom, laboratórne a rtg vyšetrenie, prípadne ďalšie špecializované vyšetrenia ...). Cieľom terapie RA je navodiť remisiu (vymiznutie prejavov choroby) alebo výrazne potlačiť jej aktivitu, zabrániť vzniku štrukturálnych zmien alebo výrazne spomaliť ich progresiu, udržať alebo zlepšiť funkčný stav a predísť tak nezvratnému kĺbovému poškodeniu.Liečba musí byť komplexná - pozostáva z nefarmakologických,  farmakologických, prípadne ortopedicko - chirurgických postupov.             Nefarmakologická terapia si vyžaduje poučenie pacienta o chorobe a nutnosti dodržiavania režimových opatrení, fyzické šetrenie a primeranú fyzickú aktivitu. Liečebný telocvik pozostáva z rozcvičovania kĺbov s cieľom udržania rozsahu pohybu a  a zvýšenia svalovej sily. Ďalej sem patrí dlahovanie postihnutých kĺbov, protetické pomôcky a fyzikálna liečba (elekroliečba, magnetoterapia, liečba chladom, laseroterapia...). 

Medikamentózna terapia pri RA má charakter protizápalovej liečby. Na zmiernenie príznakov sa používajú tzv.nesteroidné antiflogistiká, ktoré pôsobia proti bolesti a zápalu, však nepôsobia na podstatu ochorenia a nemenia jeho priebeh. Ten môžu priaznivo ovplyvniť tzv. chorobu modifikujúce lieky (metotrexát, antimalariká, sulfasalazin, leflunomid, cyklosporin A, biologická liečba - inflixamab, adalimumab, etanercept...). Pri aktívnych formách sa podávajú celkovo alebo priamo do kĺbu glukokortikoidy. Dôležitou súčasťou liečby RA je aj režim proti rozvoju osteoporózy. V operačnej liečbe dominuje synovektómia (odstránenie zápalom  zmenenej výstelky kĺbu), úprava deformít kĺbu, prípadne jeho úplná náhrada (endoprotéza).     O funkčnej prognóze reumatoidnej artrtídy rozhoduje stupeň a rozsah postihnutia kĺbov, o životnej prognóze postihnutie vnútorných orgánov.Včasnou diagnostikou RA a jej správnou komplexnou liečbou, pri spolupráci pacienta a lekára - špecialistu, aj toto závažné zápalové reumatické ochorenie môže mať priaznivú prognózu. 

 

REUMATICKÉ OCHORENIA

Čo je to vlastne reuma?

    Pojem reumatizmus je odvodený z gréckeho slova „ rheo “ - prúdim, tečiem. Výraz reuma teda znamená prúd, prúdenie a podľa starých predstáv akoby táto choroba stekala, prúdila z hlavy do celého tela. Samozrejme dnes je už známe, že v prípade reumy nejde o jedno, ale o veľkú skupinu úplne odlišných ochorení, ktoré postihujú prevažne pohybové ústroje a ktorých spoločným znakom je bolesť. V súčasnosti sa do tejto skupiny zaraďuje asi dvesto chorôb a chorobných stavov, ktorých príčiny, priebeh a následky sú rozdielne. Je to skutočne pestrá paleta ochorení – od celkom nezávažných prechodných bolestivých stavov až po ťažké invalidizujúce postihnutie s doživotným priebehom. Niektoré  z nich dokonca ohrozujú život chorého. Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov a na Slovensku sa sťažuje na bolesti chrbtice a kĺbov každý štvrtý pacient.  

 

Ako delíme reumatické choroby?

 Spresňovanie nomenklatúry a klasifikácie reumatických chorôb pokračuje podľa najnovších poznatkov vedy a výskumov, ale všeobecne môžeme vymedziť štyri základné skupiny ochorení:      
1. zápalové choroby (reumatoidná artritída - „zlá reuma“ postihujúca nielen kĺby, ale aj spojivové tkanivo vnútorných orgánov, psoriatická artritída - pri lupienke, ankylozujúca spondylitída - Morbus Bechterev, infekčné artritídy, systémové ochorenia spojiva - systémový lupus erythematosus, difúzna sklerodermia, dermatomyozitída, polymyozitída...),     
2. metabolické choroby (osteoporóza - rednutie kostí, dna - lámka...),      
3. degeneratívne - nezápalové choroby kĺbov a chbrtice      (choroby z opotrebovania, „dobrá reuma“- postihujúca jednotlivé zložky samotného kĺbu; osteoartróza - koxartróza, gonartróza…,  v oblasti chrbtice -  osteochondróza, spondylóza…),      
4. mimokĺbový reumatizmus (bolestivé plece, ochorenia lakťov, úponové a šľachové postihnutie iných častí končatín…). Kĺbové postihnutia nachádzame aj pri rôznych iných chorobách a postihnutiach (pri endokrinopatiách- ochoreniach žliaz s vnútorným vylučovaním, pri sarkoidóze, rôznych neurologických a krvných ochoreniach, pri poruche metabolizmu tukov...). V čom spočíva liečba reumatických ochorení?     

     Základným predpokladom úspešnej liečby reumatických chorôb je dôkladné lekárske vyšetrenie, určenie diagnózy a napokon dodržiavanie liečebného postupu predpísaného lekárom. Základná liečba zahŕňa rôznorodé liečebné opatrenia pozostávajúce z liečby pohybovej, doplnenej o prostriedky fyzikálnej terapie, z farmakoterapie dávkovanej podľa veku a hmotnosti pacienta (lieky so všeobecne protizápalovým pôsobením - nesteroidné antiflogistiká, glukokortikoidy, lieky modifikujúce ochorenie - DMARDs a biologická liečba) a z liečby ortopedicko - chirurgickej.

Reumatologické vyšetrenia - len pracovisko Hlohovec.

Bližšie informácie v publikácii s CD
„Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“

... bolesti pri reumatoidnej artritíde
... bolesti pri osteoartróze
... bolesti chrbtice pri sterilite
... bolesti chrbtice pri inkontinencii
... bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.

Kniha  je určená pacientom aj zdravotníkom. Pacientom, aby sa zrozumiteľnou formou dozvedeli čo najviac o svojom ochorení. Zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu svojich pacientov, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov.
Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD (sterilita- podľa Mojžišovej, panvové dno-Lúčky, bolesti chrbtice a osteoporóza- podľa Ďurišovej).
Publikácia je prínosom pre všetkých, ktorí bolesti majú, alebo im chcú predchádzať. Je dôležité vedieť, ako si  so svojimi ťažkosťami poradiť aj v domácom prostredí a tým zvýšiť kvalitu svojho života.


Všetky zostavy sa môžete správne naučiť cvičiť v Reumatologicko-rehabilitačnom centre Hlohovec, Pribinova 56, po objednaní - tel. 033/7301 820 
   
Predaj  publikácie s CD nás alebo formou dobierky a v kníhkupectvách:
tel.: 033/7301 820, sms: 0949 444 444, e-mail: info@rrc.sk