OBJEDNAJTE SA

Možnosť objednania v každý pracovný deň od 12.00 do 15.00

Ordinačné hodiny: pondelok - piatok  
  7.00 - 7.30   príprava ambulancie
  7.30 - 12.00 ordinácia
12.00 - 12.30 obedná prestávka
12.00 - 14.00 ordinácia
14.00 - 15.30 ordinácia podľa objednania, administratívne práce
15.30 - 18.00 ordinácia podľa objednania

Platí pre všetky ambulancie a pracoviská.