ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Ortopedická ambulancia poskytuje komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore ortopédia, najmä degeneratívne ochorenia pohybového aparátu, poúrazové stavy, ortopedické vyšetrenie detí nad 3 roky veku, USG vyšetrenie pohybového aparátu, aplikácia vnútrokĺbových injekcií, viskosuplementačnej liečby (vrátane nadštandardných preparátov Synolis VA), obstrekov chrbtice, podávanie infúznej myorelaxačno - analgetickej terapie. Sme aplikačné centrum pre podávanie preparátov STABHA - Soft Tissue Adapted Biocompatible Hyaluronic Acid (biokompatibilná kyselina hyaluronová pre mäkké tkanivá v indikáciách syndróm bolestivého pleca, tendinopatia achilovej šlachy, tenisový alebo golfový lakeť ako aj po podvrtnutiach členkového kĺbu).
Zabezpečujeme predoperačnú konzultačnú činnosť a  prípravu pacienta na ortopedický operačný výkon, ako aj komplexnú pooperačnú starostlivosť (pooperačné kontroly, ošetrenie operačnej rany, extrakcia stehov, rehabilitácia na našom FR pracovisku). Operačné výkony vykonávame v NsP Topoľčany (najmä väčšie operačné výkony - TEP bedra, kolena, ramena, plastika LCA, sutura rotátorovej manžety...) a na Avelane Clinic Nitra (najmä artroskopie kolena, pleca, členku, operácie halluxov, kladivkových prstov, operácie syndrómu karpálneho tunela, lúpavých prstov, operácia M. DeQuervain, operácia tenisového lakťa...). Vykonávame aj posudkovú činnosť za účelom sociálneho zabezpečenia vrámci platnej legislatívy.