KURZ POHYBOVEJ LIEČBY 2021Organizátor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, KURZ sa bude konať v rámci aktuálne platných hygienicko-epidemiologických opatrení. Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec
pod záštitou Slovenskej lekárskej komory
a
Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenie kostí
Slovenská spoločnosť pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu
Slovenská komora fyzioterapeutov
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Občianske združenie Reumatizmus
Mesto Hlohovec


Vás pozývajú na 


KURZ - XIV. ročník


OSTEOPORÓZA - KOMPLEX LIEČBY - KINEZIOTERAPIAA PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou


Jednodňový kurz: 5.november 2021 (piatok) 11:30 - 17:00

Miesto konania: Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec

Kontakt organizátora:
Reumatologicko-rehabilitačné centrum spol. s r.o., prim. MUDr. Elena Ďurišová,
Pribinova 56, 920 01 Hlohovec, tel.: 033/7301820, info sms: 0949 444 444, www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk 

Popis aktivity:
Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.
V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).
V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.
Určenie kurzu: pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu s problematikou panvového dna a osteoporózou, pre fyzioterapeutov, pre sestry osteologických, gynekologických a iných ambulancií.
Účastnícky poplatok: 69 € (cena kurzu + brožúra o osteoporóze + coffee break)
Účastnícky poplatok zaplatiť poštovou poukážkou na adresu organizátora (s nutným uvedením Vašej e-mailovej adresy, na ktorú Vám potvrdíme účasť podľa poradia Vašej prihlášky; počet účastníkov  je obmedzený; vhodné športové oblečenie).


Odborné podujatie zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania
s pridelením 5 kreditov.ODBORNÝ PROGRAM11:30 -  11:45
registrácia

11:45 - 12:05
Úvod doproblematiky osteoporózy
(definícia, epidemiológia, patofyziológia, rizikové faktory, diagnostika,funkčná patológia, liečba)
Rexová E., Ďurišová E., Ďuriš P.

12:05 - 12:15
Funkčnéporuchy chrbtice, panvového dna a  osteoporóza
Rexová E.,  Zvarka J., Šebestová A.

12:15 - 12:20
Cvičeniesvalstva panvového dna - zlepšenie funkčných nadväzností chrbticea prevencia močovej inkontinencie
Ďurišová E., Hundáková M., Holubová N.

12:20 - 12:30
Farmakologickáterapia osteoporózy oboch pohlaví
Ďurišová E., Rexa P., Rexová E., Ďuriš P.

12:30 - 12:40
Významminerálov a vitamínov v prevencii a liečbe osteoporózy
Ďurišová E., Stančík R., Ďurišová M.

12:40 - 12:50
Prevenciapádov - dôležitá súčasť redukcie osteoporotických fraktúr
Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

12:50 - 13:05
Praktickéukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“                     
Ďurišová E., Rexová E., Sivoňová M.

13:05 - 13:20
coffeebreak

13:20 - 13:30
Kvalitaživota a adherencia k liečbe osteoporózy
Zvarka J., Ďurišová E., Rexová E.

13:30 - 13:40
Miestokinezioterapie v liečbe osteoporózy
Zvarka J., Rexová E., Synáková J.

13:40 - 13:50
Bolesťpri osteoporóze (+elektroa ortézoterapia)                      
Rexová E., Rexa P.

13:50 - 16:45
Kinezioterapiapri osteoporóze I, II, III
(praktické ukážky školy chrbta,antigravitačnej relaxácie, nestabilnejplošinya nácvik celejšpeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)
Rexová E., Ďurišová E., Zvarka J.

16:45 - 17:00
Diskusia - ukončenie s odovzdávaním certifikátov,autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“
N Á V R A T K A

KURZ - XIV. ročník
OSTEOPORÓZA - KOMPLEX LIEČBY - KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

komplexprednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dnaa špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientovs bolesťami chrbta a osteoporózou


Jednodňový kurz:  5. november 2021(piatok) 11:30 - 17:00

Meno, priezvisko, titul:

Pracovisko (funkcia):

Adresa trvalého bydliska:

Tel, e-mail:

Dátum:                                                             Podpis:


Prihlášku k účasti (poštou, mailom) a úhradu poštovou poukážkou zašlite organizátorovi čo najskôr (záväzne ste do kurzu zaradený podľa poradiaúhrady účastníckeho poplatku; účastnícky poplatok sa pri storne alebo neúčasti nevracia - možná účasť Vášho náhradníka).POČET MIEST NA KURZ JE UŽ PLNE OBSADENÝ, NEREGISTRUJTE SA !