KURZ POHYBOVEJ LIEČBY

Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec
pod záštitou Slovenskej lekárskej komory
a Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické choroby kostí - SOMOK   

Slovenská komora fyzioterapeutov
Občianske združenie Reumatizmus

 

Vás pozývajú na 

 

XI. ročník KURZU POHYBOVEJ LIEČBY
OSTEOPORÓZA - KOMPLEX KINEZIOTERAPIE
s nadväznosťou viscerovertebrálnej problematiky

(nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)


Jednodňový kurz: 26. október 2018 (piatok) 11:30 - 17:00

Miesto konania: Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec

Kontakt organizátora:
Reumatologicko-rehabilitačné centrum spol. s r.o., prim. MUDr. Elena Ďurišová,
Pribinova 56, 920 01 Hlohovec, tel.: 033/7301820, info sms: 0949 444 444, www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk 

Popis aktivity:
Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.
V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).
V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.
Určenie kurzu: pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu s problematikou panvového dna a osteoporózou, pre fyzioterapeutov, pre sestry osteologických, gynekologických a iných ambulancií.
Účastnícky poplatok: 45 € (cena kurzu + brožúra o osteoporóze + coffee break)
Účastnícky poplatok zaplatiť poštovou poukážkou na adresu organizátora (s nutným uvedením Vašej e-mailovej adresy, na ktorú Vám potvrdíme účasť podľa poradia Vašej prihlášky; počet účastníkov  je obmedzený; vhodné športové oblečenie).

Odborné podujatie je  zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s pridelením 5 kreditov .

 

S pozdravom a úctou
                                                                                                     
MUDr. Elena Ďurišová
predseda organizačného výboru

V Hlohovci, dňa  25.2.2018

 

ODBORNÝ PROGRAM

11:30 -  11:45
registrácia

11:45 - 11:55 
Funkčné poruchy chrbtice, panvového dna a  osteoporóza
Rexová E., Ďurišová E., Zvarka J., Šebestová A.

11:55 - 12:00 
Cvičenie svalstva panvového dna - zlepšenie funkčných nadväzností chrbtice a prevencia močovej inkontinencie
Ďurišová E., Rexová E., Rexa P., Hudáková O.

12:00 - 12:20
Postmenopauzálna osteoporóza (rizikové faktory, diagnostika, funkčná patológia, komplex liečby)
Ďurišová E., Rexová E., Rexa P., Ďuriš P.

12:20 - 12:30 
Denosumab v liečbe osteoporózy oboch pohlaví
Ďurišová E., Rexová E., Rexa P.

12:30 - 12:40 
Minerály a vitamíny v prevencii a liečbe osteoporózy
Ďurišová E., Stančík R., Rexa P., Bobáková M.

12:40 - 12:50 
Prevencia pádov a osteoporotických fraktúr- význam alfacalcidolu
Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

12:50 - 13:05 
Praktické ukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“ (s informáciami pre pacienta podľa publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...“)
Rexová E., Ďurišová E., Sivoňová M.

13:05 - 13:20 
coffee break

13:20 - 13:30 
Kvalita života a adherencia k liečbe osteoporózy
Rexa P., Rexová E., Zvarka J.

13:30 - 13:40 
Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy
Zvarka J., Ďurišová E., Rexová E., Synáková J.

13:40 - 13:50 
Komplex liečby bolesti pri osteoporóze
Ďurišová E., Rexová E., Rexa P.

13:50 - 16:45 
Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III
(praktické ukážky školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny a nácvik celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)
Rexová E., Ďurišová E., Zvarka J.

16:45 - 17:00 
Diskusia - ukončenie s odovzdávaním certifikátov, autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice,kĺbov,kostí a...“

 

N Á V R A T K A

OSTEOPORÓZA -  KOMPLEX KINEZIOTERAPIE
s nadväznosťou viscerovertebrálnej problematiky
(nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

Jednodňový kurz: 26. október 2018 (piatok od 11:30 - 17:00 hod.)

Meno, priezvisko, titul:

Pracovisko (funkcia):

Adresa trvalého bydliska:

Tel, fax, e-mail:

Dátum:                                                              Podpis:


Prihlášku k účasti (poštou, mailom ) a úhradu poštovou poukážkou  zašlite organizátorovi čo najskôr (záväzne ste do kurzu zaradený podľa poradia úhrady účastníckeho poplatku; účastnícky poplatok sa pri storne alebo neúčasti  nevracia - možná účasť Vášho náhradníka).