KURZ POHYBOVEJ LIEČBY

Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec
pod záštitou Slovenskej lekárskej komory
a Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické choroby kostí - SOMOK
Slovenská spoločnosť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Slovenská komora fyzioterapeutov
Mesto Hlohovec
Občianske združenie Reumatizmus

 

Vás pozývajú na 

 

X. ročník KURZU POHYBOVEJ LIEČBY
OSTEOPORÓZA - KOMPLEX KINEZIOTERAPIE
s nadväznosťou viscerovertebrálnej problematiky
(súbor odborných prednášok spojených s nácvikom cvičenie svalstva panvového dna
a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)


Termín  konania: 20. apríl 2017 (štvrtok) 9:00 - 15:30

Miesto konania:  Gymnázium I.Kupca, Komenského 13, Hlohovec

Kontakt organizátora
:
Reumatologicko-rehabilitačné centrum spol. s r.o., prim. MUDr. Elena Ďurišová,
Pribinova 56, 920 01 Hlohovec, tel.: 033/7301820, info: 0949 444 444, www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk 

Popis aktivity:
Formou úvodných prednášok poukázať na problematiku vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“). 
V ďalšej časti sa odborný program venuje závažnosti osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr. V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej. 

Určenie kurzu: pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu s problematikou panvového dna a osteoporózou, pre fyzioterapeutov, sestry gynekologických, osteologických a iných ambulancií.

Odborné podujatie je  zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s pridelením 6 kreditov.

SKSaPA potvrdila pre sestry a pôrodné asistentky počet kreditov: 6 (pasívna účasť)

 

S pozdravom a úctou
                                                                                                     
MUDr. Elena Ďurišová
predseda organizačného výboru
V Hlohovci, dňa  2. 1. 2017

 

ODBORNÝ PROGRAM

8:30 - 9:00
registrácia

9:00 - 9:10 
Funkčné poruchy chrbtice, panvového dna a  osteoporóza
Rexová E., Ďurišová E., Zvarka J., Nemcová A.

9:10 - 9: 20 
Cvičenie svalstva panvového dna - zlepšenie funkčných nadväzností chrbtice a prevencia močovej inkontinencie
Ďurišová E., Rexová E., Rexa P.

9:20 - 9:40
Osteoporóza (rizikové faktory, diagnostika...)
Rexová E., Rexa P., Ďurišová E. , Ďuriš P.

9:40 - 10:00 
Osteoporóza - komplexná liečba
Ďurišová E., Rexová E., Rexa P.

10:00 - 10:20 
Denosumab v liečbe osteoporózy - zníženie rizika osteoporotických fraktúr
Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

10:20 - 10:30 
Osteoporóza, ortézoterapia a kúpeľná liečba
Rexa P., Rexová E., Hundáková M.

10:30 - 10:50 
Prevencia pádov a osteoporotických fraktúr-význam alfakalcidolu
Ďurišová E., Stančík R., Rexa P., Nemcová A.

10:50 - 11:10 
Osteoporóza a reumatoidná artritída (GIOP)
Ďurišová E., Rexová E., Rexa P.

11:10 - 11:40 
Praktické ukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“
(s informáciami pre pacienta podľa publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...“)
Rexová E., Ďurišová E., Rexa P., Sivoňová M.

 

11:40 - 12:00 
 coffee break

 

12:00 - 12:10 
Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy
Ďurišová E., Rexová E., Zvarka J., Sivoňová M.

12:10 - 12:30 
Komplex liečby bolesti pohybového aparátu
Ďurišová E., Rexa P., Rexová E.

12:20 - 15:00 
Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III
(praktické ukážky školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny a nácvik celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)
Rexová E., Ďurišová E., Zvarka J.

15:00 - 15:30 
diskusia - ukončenie s odovzdávaním certifikátov, autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice,kĺbov,kostí a...“

 

Jubilejný ročník kurzu je úvodnou akciou “Cvičením a chôdzou proti osteoporóze v každom veku“ 20.- 23. 4. 2017 v Hlohovci.
Druhý deň v duchu hesla IOF „Miluj svoje kosti, chráň si svoju budúcnosť! bude v sále kina „Úsmev“  program venovaný chodeckému športu v Hlohovci. V jeho úvode film pripomínajúci históriu aktivít, spojený s besedou so športovými osobnosťami  (napr. Matej Tóth, Jozef Pribilinec, Matej Spišiak, Jozef Benčík), ďalej prednáška „Osteoporóza - tichý zlodej kostí - dôležitosť pohybovej aktivity“ a na záver symbolické chodecké „kolečko“ po pešej zóne v čele so zástupcami mladých registrovaných chodcov spolu so všetkými zúčastnenými bez rozdielu veku. 
Tretí deň  bude  spojenie s „Medzinárodným chodeckým meetingom“- s prisľúbenou účasťou aj olympijského víťaza Mateja Tótha. Disciplíny sú určené pre všetky vekové skupiny registrovaných chodcov,  ale i pre všetkých ostatných, od detí materských škôl, základných, stredných škôl...až po kluby dôchodcov. 
Zároveň bude otvorená provizórna „Osteologická ambulancia“ poskytujúca bezplatné poradenstvo lekárov  v špecializácii reumatológia, ortopédia, rehabilitácia v problematike osteoporózy a všeobecne bolesti pohybového aparátu.