KL OSTEOPORÓZA 2019

KÚPEĽNÁ LIEČBA OSTEOPORÓZY

 

Hoci osteoporóza, ktorú lekári označujú za novodobú epidémiu, ako hlavná indikácia na kúpeľnú liečbu neexistuje, môže byť vedľajšou diagnózou pri vypísaní kúpeľného návrhu na liečbu ochorení pohybového aparátu a súčasťou programu KÚPEĽOV LÚČKY s názvom „Prevencia osteoporózy“. Na otázky o osteoporóze odpovedá MUDr. Elena Ďurišová, primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci, ktorá je odborným garantom pre prevenciu a liečbu osteoporózy v KÚPEĽOCH LÚČKY. Súčasne je autorkou špeciálnej kinezioterapie a knihy s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a... obsahujúcou všetky dôležité informácie o ochoreniach pohybového aparátu a aj o osteoporóze, podľa ktorej pacient pokračuje v naučených cvičeniach v domácom prostredí.

 

AKO POMÁHA MINERÁLNA VODA Z KÚPE- ĽOV LÚČKY PRI LIEČBE OSTEOPORÓZY?

Základnou podmienkou úspešnej prevencie a liečby osteoporózy je správna výživa, predovšetkým dostatočný prívod vápnika ako hlavného minerálu na stavbu kosti. Druhým predpokladom je dostupnosť vitamínu D, ktorý zvyšuje vstrebávanie vápnika z čreva, ovplyvňuje rast a pevnosť kostí. Tretím predpokladom je telesný pohyb primeraný veku a stavu chorého. Mechanická záťaž podporuje tvorbu kostí a brzdí jej odbúravanie. Jedným z najdôležitejších rizikových faktorov nedostatočnej tvorby kostnej hmoty v detstve a zvýšeného odbúravania kostí v dospelosti je teda nízky príjem vápnika. Zistilo sa napríklad, že priemerný príjem vápnika potravou v detskom veku, a platí to aj pre dospelých do 65 rokov, je len polovičný v porovnaní s odporučeným množstvom. V prípade ľudí starších ako 65 rokov je dokonca len štvrtinový. Minerálna voda prameňa KÚPEĽOV LÚČKY, a. s. je vďaka svojmu zloženiu vhodná ako súčasť prevencie a liečby osteoporózy, samozrejme, pri zabezpečení dostatočnej tvorby vitamínu D a primeranej pohybovej aktivity. Prameň má obsah kalcia 606 mg/l, pričom odporúčaná denná dávka pre dospelého je 800 až 1 200 mg, so zachovaním odporúčaných pomerov s inými prvkami, ako napríklad fosfor, či magnézium... Navyše, keďže obsahuje sírany, jej pitie pomáha predchádzať zápche, ktorá pri liekoch s obsahom vápnika pacienta často trá pi. Dokáže potláčať hnilobné baktérie a tvorbu plynov v čreve, priaznivo ovplyvňuje tvorbu žlče a činnosť pankreasu, optimalizuje hladinu cholesterolu. Vítaná je aj jej schopnosť dezinfikovať močové cesty a preventívny efekt pri tvorbe kalciumfosfátových močových konkrementov. V rámci prevencie osteoporózy preto odporúčame piť dávku pol litra minerálnej vody z KÚPEĽOV LÚČKY denne a ako súčasť doplnkovej liečby osteoporózy množstvo pol litra až liter denne.

prim. MUDr. ELENA ĎURIŠOVÁ

REUMATOLOGICKO-REHABILITAČNÉ CENTRUM HLOHOVEC, WWW.RRC.SK

 

AKÉ PROCEDÚRY POSKYTUJÚ KÚPELE LÚČKY NA LIEČBU OSTEOPORÓZY? 

 Okrem zabezpečenia diéty zdravej pre kosti a pitného režimu v podobe mi- nerálnej vody s výrazne pozitívnym efektom na kostný metabolizmus, je dôležitou súčasťou programu komplexnej prevencie a liečby osteoporózy pohybová liečba – kinezioterapia. Zabezpečuje integritu kostry, zlepšuje svalovú silu, pohyblivosť, stabilitu, držanie tela, znižuje výskyt a závažnosť pádov, a tak minimalizuje riziko možnej zlomeniny. Pohyb vyvoláva na skelete, teda kostre, modelačnú a remodelačnú odpoveď. Predpokladom optimálnej funkcie kosti je totiž zá- ťaž určitej intenzity. Pohyb priamo ovplyvňuje kostné zmeny, a to ako ich priebeh, tak aj dobu vzniku patologických zmien. Optimálna voľba pohybovej aktivity spolu s dodržaním zásady harmonickej stimulácie organizmu ako celku a aj jeho jednotlivých systémov je podmienkou fyziologicky pozitívneho efektu. K dostatočnej záťaži kostí obyčajne nestačí pohyb v bežnom živote, je nutné cvičenie s odstupňovaným súborom cvikov. Cvičebný program musí byť správne kineziologicky zostavený, dostatočne intenzívny, ľahko osvojiteľný, s dobrou toleranciou a vhodný aj pre starších pacientov. Vypracovala som špeciálnu cvičebnú zostavu, vhodnú pri bolestiach chrbtice rôzneho pôvodu a hlavne pri osteoporóze, ktorú sa počas pobytu v KÚPEĽOCH LÚČKY pacienti učia. Dá sa kombinovať s cvičením „Lúčky“, čo je cvičebná zostava, ktorá upravuje svalovú dysbalanciu panvového dna a zlepšuje činnosť vnútorných orgánov a aj s cvičením s automobilizačnými prvkami bez rotačnej komponenty. Spomenuté pohybové aktivity treba dopĺňať aspoň polhodinovou chôdzou denne, čo pacienti v krásnej liptovskej prírode aj využívajú.

 

AKÉ VÝSLEDKY MÔŽU DOSIAHNUŤ PACIENTI RÔZNYCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ LIEČBOU OSTEOPORÓZY V KÚPEĽOCH LÚČKY?

Kúpeľná liečba predstavuje možnosť komplexnej liečby s intenzívnym rehabilitačným programom, čo má u nás bohatú tradíciu. Moderná balneoterapia využíva nielen dostupné prírodné liečivé zdroje, ako sú minerálne vody, bahno, liečivé plyny, ale i širokú paletu terapeutických postupov z liečebnej rehabilitácie, fyziatrie či cielenej reflexnej liečby. Je ideálne, ak je minerálna voda súčasne vhodná na pitnú kúru s podporou kostného metabolizmu, rovnako ako aj na priaz nivé ovplyvnenie pohybového aparátu zvonka. Na dobrých výsledkoch liečby sa nemalou mierou podieľa aj predpísaný režim chorého a s profesionálnou citlivosťou vykonávaná zdravotná výchova smerujúca k podpore zdravia a správnej životosprávy. Počas kúpeľné ho liečebného pobytu, pri pokračovaní v zavedenej medikamentóznej liečbe, si pacient lepšie osvojí nielen návyky v zmysle životosprávy a špeciálne cvičenia v bazéne alebo v telocvični, ktorými pozitívne pôsobí na stav kostného metabolizmu, ale zlepší si aj celkovú kondíciu. Nezanedbateľným efektom je tiež celkové preladenie organizmu a psychického stavu pacienta.

“Počas kúpeľného pobytu v Lúčkach vás naučíme starať sa o svoju chrbticu a kĺby, a predchádzať tak bolestiam.¨

Osteoporózu je možné v súčasnej dobe spoľahlivo diagnostikovať a následne liečiť. Heslom tohtoročnej celosvetovej kampane venovanej prevencii,diagnostike a liečbe osteoporózy je: „Miluj svoje kosti“. Pri pravidelnej pohybovej aktivite, ktorá je základným pilierom liečby osteoporózy sa za nevyhnutnosť považuje prijímanie optimálnej dávky vápnika každý deň a dlhodobo.Je dokázané, že pravidelným dlhodobým užívaním odporučeného množstva vápnika (čo dokáže zaistiť aj minerálna voda v KÚPEĽOCH LÚČKY) a vitamínu D, najmä vo vyššom veku, sa výrazne zníži riziko vzniku osteoporotických zlomenín. Na takýto preventívny a liečebný zásah nie je nikdy neskoro.

Všetky cvičebné zostavy sú uvedené v knihe s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...“. Keďže je dôležité pacienta nielen naučiť jednotlivé cviky správne vykonávať, ale ho aj motivovať k trvalej fyzickej aktivite v domácom prostredí, publikácia sa stáva zdravotnou pomôckou.